ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันดินโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย

03/12/2020

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันดินโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ฝากประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันดินโลก
ปีนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม (หรือเวลา 20.00-21.30 น.เวลาไทย) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศรางวัลภูมิพลวันดินโลก 2563 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในวันดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
1. ช่วงพิธีเปิด
-ผู้อำนวยการใหญ่ FAO ผู้บริหารอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)
-นาย Victor Vasiliev เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวร สหพันธรัฐรัสเซีย
- นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรประจำ FAO/IFAD/WFP
กล่าวเปิดงาน
2. ช่วงการประกาศและมอบรางวัล
2.1 การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัล Glinka World Soil Prize ประจำปี 2563 สนับสนุนโดยสหพันธรัฐรัสเซีย
2.2 การกล่าวปาฐกถาพิเศษจากผู้ชนะเลิศรางวัล Glinka World Soil Prize
2.3 FAO ประกาศชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลภูมิพลวันดินโลก (King Bhumibol World Soil Day Award) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ การมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยต่อไป
3. ช่วงการบรรยายพิเศษ
3.1 การแสดงวิดีทัศน์ เรื่อง Keep soil alive, protect soil biodiversity
3.2 การเสนอรายงานสถานภาพและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน (State of knowledge of soil biodiversity: status, challenges and potentialities)
3.3 การกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง Soils in the hands of future generations
โดย ประธานสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ(International Union of Soil Science: IUSS)
4. ช่วงพิธีปิด
นาย Eduardo Mansur ผู้อำนวยการ Office of Climate Change, Biodiversity and Environment กล่าวปิดงาน
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง http://www.fao.org/world-soil-day/en/