กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2020) โดย กรมพัฒนาที่ดิน

02/12/2020

กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2020) โดย กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2020) โดย กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://worldsoilday.ldd.go.th
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 #WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity