สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

06/01/2021


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 5 ม.ค. 2564) 253,440 คน (เพิ่มขึ้น 4,915 คน ซึ่งเป็นสถิติการเพิ่มต่อวันที่สูงที่สุด)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,278 คน (สถิติการเพิ่มที่สูงเป็นลำดับที่ 2) จังหวัดคานากาวะ 622 คน จังหวัดโอซากา 394 คน จังหวัดไซตามะ 369 คน จังหวัดไอจิ 273 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 3,756 คน (เพิ่มขึ้น 76 คน ซึ่งเป็นสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันที่สูงที่สุด)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 771 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 203,421 คน (เพิ่มขึ้น 2,745 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- เมื่อ 5 ม.ค. 64 นาย NISHIMURA Yasutoshi รมว.ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กล่าวว่า จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่แล้ว พบว่าการทำงานจากที่บ้านช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ เนื่องจากทำให้คนเดินทางน้อยลง และออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงซึ่งการถอดหน้ากากเพื่อรับประทานอาหารเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของการติดเชื้อ ดังนั้น ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ รัฐบาลจึงจะเน้นมาตรการส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดจำนวนพนักงานที่เดินทางไปที่ทำงานให้ได้ร้อยละ 70