สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564

04/01/2021


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 3 ม.ค. 64) 245,212 คน (เพิ่มขึ้น 3,158 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 816 คน (สถิติสูงที่สุดของวันอาทิตย์) จังหวัดคานากาวะ 365 คน จังหวัดโอซากา 253 คน จังหวัดชิบะ 225 คน จังหวัดไซตามะ 205 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 3,632 คน (เพิ่มขึ้น 60 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 714 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 198,486 คน (เพิ่มขึ้น 2,066 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- วันนี้ (4 ม.ค. 64) นรม.ซูกะได้แถลงต่อประชาชนเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์โควิด สรุปได้ดังนี้
o นรม.ซูกะ ยอมรับข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ และจังหวัดคานากาวะ ที่เรียกร้องเมื่อ 2 ม.ค. 64 ให้รัฐบาลกลางพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 4 จังหวัด โดยมีความเป็นไปได้ที่จะประกาศภายในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเตรียมแก้ไขกฎหมายเสนอให้มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยและบทลงโทษควบคู่สำหรับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือตามลำดับ
o นรม.ซูกะ ย้ำว่า มีความจำเป็นในการสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน และเรียกร้องให้กรุงโตเกียวและ 3 จังหวัดปริมณฑล ขอความร่วมมือให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มปิดบริการภายในเวลา 20.00 น. (จากเดิมที่ขอให้ปิดเวลา 22.00 น.) และร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปิดให้บริการในเวลา 19.00 น. นอกจากนี้ เตรียมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีการติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในปัจจุบัน
o รัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือบริษัทเวชภัณฑ์เร่งเก็บข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน เพื่อให้สามารถเริ่มฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาวัคซีนเป็นหลัก
o รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น เพื่อป้องกันมิให้เชื้อไวรัส COVID-19 ที่กลายพันธุ์ แพร่ระบาดในญี่ปุ่น หากทราบว่าประเทศใดมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว จะเตรียมระงับข้อตกลงการอนุญาตการเดินทางภายใต้วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ (business track) ระหว่างกันทันที
o รัฐบาลกลางไม่มีแผนเริ่มดำเนินการโครงการ Go To Travel ในเร็ววันนี้
o รัฐบาลกลางเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โดยต้องการพิสูจน์ว่ามนุษยชาติสามารถเอาชนะโรคร้ายได้ และการจัดกีฬาโอลิมปิกฯ ถือเป็นเวทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิในเขตโทโฮคุได้อย่างดี
o นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมก่อตั้งทบวงดิจิทัล เตรียมผ่านร่างกฎหมายจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องให้ไม่เกิน 35 คน และยกเลิกการใช้ตราประทับในการรับรองเอกสารในหน่วยงานราชการ เป็นต้น