สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

12/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 ม.ค. 2564) 293,636 คน (เพิ่มขึ้น 4,876 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,219 คน จังหวัดคานากาวะ 695 คน จังหวัดโอซากา 480 คน จังหวัดไซตามะ 347 คน จังหวัดชิบะ 340 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,115 คน (เพิ่มขึ้น 48 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 864 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 222,963 คน (เพิ่มขึ้น 2,427 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK 

มาตรการสำคัญ
- รายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลกลางของญี่ปุ่นเตรียมที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม สำหรับจังหวัดโอซากา 
จังหวัดเกียวโต และจังหวัดเฮียวโกะ ตามที่รัฐบาลท้องถิ่นของทั้ง 3 จังหวัดได้ร้องขอเมื่อ 9 ม.ค. 64  เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ นอกจากนี้ เมื่อ 11 ม.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ และกิฟุ ได้กล่าวเช่นกันว่า จะขอให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ในวันนี้ (12 ม.ค. 64)
 
ข้อมูลที่น่าสนใจ
- จำนวนผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงในกรุงโตเกียวมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3 เท่า หรือเท่ากับ 131 คน ทำให้โรงพยาบาลรับภาระหนัก และมีความเสี่ยงที่ระบบการรักษาพยาบาลจะล่มสลาย
- กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ระบุว่า พบเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ในผู้ที่เดินทางกลับจากบราซิล 4 คน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากสายพันธุ์ที่พบในสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ แต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่า เชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบุว่า กำลังทดสอบว่าวัคซีนสามารถต้านทานเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ดังกล่าวได้หรือไม่