สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

13/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 ม.ค. 64) 298,172 คน (เพิ่มขึ้น 4,539 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 970 คน จังหวัดคานากาวะ 906 คน จังหวัดชิบะ 415 คน จังหวัดโอซากา 374 คน จังหวัดไซตามะ 261 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,179 คน (เพิ่มขึ้น 64 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 881 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 225,396 คน (เพิ่มขึ้น 2,433 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 12 ม.ค. 64 นรม.ซูกะ กล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารพรรค LDP ว่า รัฐบาลกำลังเตรียมการเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัดเฮียวโกะในภูมิภาคคันไซ เร็วที่สุดภายในวันที่ 13 ม.ค. 64 โดยจะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาสถานการณ์ก่อน
- แหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุว่า รัฐบาลอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดไอจิและจังหวัดกิฟุด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ สื่อรายงานเพิ่มเติมว่า อาจมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดโทจิกิและจังหวัดฟูกูโอกะ ตามข้อเรียกร้องของทั้งสองจังหวัดต่อรัฐบาลกลางด้วย
- เมื่อ 8 ม.ค. 64 หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกคน ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ จะต้องยื่นผลตรวจ PCR เป็นลบที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นและจะต้องรับการตรวจเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานที่ญี่ปุ่น ซึ่งจะบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน