สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

14/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 13 ม.ค. 2564) 304,040 คน (เพิ่มขึ้น 5,871 คน) แตะระดับ 3 แสนคนเป็นครั้งแรก
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,433 คน คานากาวะ 767 คน โอซากา 536 คน ชิบะ 422 คน ไซตามะ 392 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,276 คน เพิ่มขึ้น 97 คน ซึ่งเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุด
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 900 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 229,073 คน (เพิ่มขึ้น 3,641 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 ม.ค. 64 นรม. ซูกะ ได้แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน 7 จังหวัด ได้แก่ โอซากา เกียวโต เฮียวโกะ โทชิกิ ไอจิ กิฟุ และฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564 โดยทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนดำเนินมาตรการหลักเช่นเดียวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 4 จังหวัด (กรุงโตเกียว ไซตามะ คานากาวะ และชิบะ) ก่อนหน้านี้ ดังนี้
1) ไม่ออกจากบ้านภายหลัง 20.00 น. หากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หลีกเลี่ยงการกินเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มใหญ่ และเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
2) ขอความร่วมมือร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการภายใน 20.00 น. และจำหน่ายสุราได้ระหว่างเวลา 11.00-19.00 น.
3) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อีเว้นท์ต่าง ๆ ไม่เกิน 5,000 คน หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของความสามารถจุคนของสถานที่จัดงาน โดยห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม
4) ส่งเสริมการทำงานจากบ้านเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด เหลื่อมวันและเวลาการทำงาน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น
5) เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยจะยกเลิกการเดินทางภายใต้ Business Track และ Residence Track ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวม 11 แห่ง ซึ่งรวมถึง Residence Track กับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น อังกฤษ และบราซิล) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้เดินทางจากประเทศที่มีความตกลง Business Track และ Residence Track ข้างต้น ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ก็ตาม