สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

15/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 14 ม.ค. 64) 310,641 คน (เพิ่มขึ้น 6,605 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,502 คน คานากาวะ 985 คน โอซากา 592 คน ชิบะ 488 คน ไซตามะ 455 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,340 คน (เพิ่มขึ้น 64 คน) ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมใน จ.โอซากา (714 คน) ได้เพิ่มสูงมากกว่ากรุงโตเกียว (707 คน) และกลายเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุดในขณะนี้

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 920 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 233,665 คน (เพิ่มขึ้น 4,592 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ข้อมูลที่น่าสนใจ
- จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้น เช่น ชิบะ (488 คน) มิยากิ (87 คน) และวากายามะ (21 คน) เพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ของจังหวัด
- จำนวนเตียงผู้ป่วยในกรุงโตเกียวอยู่ในระดับตึงเครียดมาก เนื่องจากมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ไม่สามารถหาเตียงรองรับได้ และเกิดเหตุเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ อยู่ในระดับพุ่งกระฉูดแล้ว และสถานการณ์การแพทย์อยู่ในระดับวิกฤต ซึ่งกระทบการรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

มาตรการสำคัญ
- นาย NISHIMURA Yasutoshi รมต. ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นและนาย OMI Shigeru หัวหน้าคณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของรัฐบาลญี่ปุ่น ระบุว่า อาจมีการขยายช่วงเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทั้งนี้ จะต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด ความสามารถในการให้บริการการแพทย์ และศักยภาพรองรับของศูนย์อนามัยในแต่ละภูมิภาค ก่อนตัดสินใจอีกครั้ง
- รมต. NISHIMURA กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางจังหวัดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ติดเชื้อในบางภูมิภาคยังอยู่ในระดับต่ำ เช่น โทโฮคุ จึงไม่มีความจำเป็นในชั้นนี้ที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศ See Less