สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

18/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 64) 330,544 คน (เพิ่มขึ้น 5,759 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,592 คน จ.คานากาวะ 795 คน จ.โอซากา 464 คน จ.ไซตามะ 433 คน จ.ชิบะ 428 คน

- สถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ยังไม่ดีขึ้น โดยมี 6 จังหวัดที่มีสถิติผู้ติดเชื้อสูงที่สุดของวันอาทิตย์ ได้แก่ กรุงโตเกียว จ.คานากาวะ จ.ไซตามะ จ.ชิบะ จ.ฟูกูโอกะ และ จ.เฮียวโกะ ส่วน จ.เกียวโตมีผู้ติดเชื้อ 154 คน ซึ่งเป็นสถิติผู้ติดเชื้อรายวันของจังหวัดที่สูงที่สุด

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,525 คน (เพิ่มขึ้น 49 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 972 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 248,488 คน (เพิ่มขึ้น 4,515 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

- ไม่มีมาตรการสำคัญ