สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

19/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 18 ม.ค. 64) 335,465 คน (เพิ่มขึ้น 4,925 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,204 คน จ.คานากาวะ 957 คน จ.โอซากา 431 คน จ.ชิบะ 363 คน จ.ไซตามะ 328 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,583 คน (เพิ่มขึ้น 58 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 973 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 252,787 คน (เพิ่มขึ้น 4,299 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ข้อมูลที่น่าสนใจ
- ก.สาธารณสุขญี่ปุ่นแถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในอังกฤษ ที่ จ.ชิซูโอกะ 3 ราย โดยเป็น 3 รายแรกที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ที่กลายพันธุ์ทั้งสิ้น 45 ราย ทั้งนี้ ก.สาธารณสุขและศูนย์วิจัยโรคติดต่อแห่งญี่ปุ่นระบุว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่เชื้อดังกล่าวได้แพร่ระบาดในญี่ปุ่นแล้ว จึงกำลังเตรียมลงพื้นที่เพื่อเร่งตรวจสอบการแพร่ระบาดต่อไป
- นรม.ซูกะ ได้แต่งตั้งนาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลการปฏิรูปการบริหารราชการ ให้บูรณาการภารกิจการแจกจ่ายวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงต่าง ๆ ของญี่ปุ่นต่างบริหารจัดการวัคซีนแยกกัน

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 18 ม.ค. 64 นรม. ซูกะ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาญี่ปุ่น ในช่วงการเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ สรุปมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
1) พร้อมที่จะเป็นแนวหน้าต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับทุกคน ขอให้ประชาชนเชื่อใจที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ เพื่อให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติสุขอย่างปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกครั้ง
2) จะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์การติดเชื้อและการให้บริการด้านการแพทย์ให้ดีขึ้นจากระดับที่ 4 โดยเร็วที่สุด
3) จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเงินชดเชยและบทลงโทษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มลดเวลาให้บริการ
4) ผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดภายในปลายเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้ ปัจจุบันกำลังเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน และเตรียมความพร้อมร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นในการวางระบบเพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน
5) เพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 และสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมสำหรับศูนย์อนามัยที่รับภาระหนัก
6) มุ่งมั่นที่จะจัดโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกในฤดูร้อนปีนี้ให้ได้ เพื่อมอบความหวังให้กับคนทั่วโลกว่ามนุษยชาติสามารถเอาชนะโรคร้ายได้