สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

20/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 19 ม.ค. 64) 340,781 คน (เพิ่มขึ้น 5,321 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,240 คน จังหวัดคานากาวะ 737 คน จังหวัดโอซากา 525 คน จังหวัดชิบะ 487 คน จังหวัดไซตามะ 422 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,687 คน เพิ่มขึ้น 104 คน สูงเกิน 100 คน เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,001 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 257,719 คน (เพิ่มขึ้น 4,932 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 19 ม.ค. 64 นาย KAWAKATSU Heita ผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ ออกคำเตือนฉุกเฉิน หลังจากที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ในจังหวัด และระบุว่า แม้จังหวัดยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม และจังหวัดจำเป็นต้องดำเนินมาตรการป้องกันอย่างทั่วถึง พร้อมจัดเตรียมบริการด้านการแพทย์ให้พร้อม
- นาย TAMURA Norihisa รมว.สาธารณสุข ญป. กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลเตรียมจัดตั้งศูนย์ “Follow Up Center” เพื่อตรวจสอบสุขภาพและติดตามกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นจากสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวภายในประเทศและคลายความกังวลของประชาชนชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาให้ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นจากสองประเทศดังกล่าวต้องรายงานข้อมูลด้านสุขภาพให้ทางการทราบ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE หรือทางโทรศัพท์ 1 ครั้งต่อวัน ในช่วงที่กักตัว อนึ่ง ปัจจุบัน ญี่ปุ่นปฏิเสธการเดินทางของชาวต่างชาติทั้งหมดในช่วงที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอนุญาตให้เพียงชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ถือสถานะพำนักในญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้