สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

21/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 20 ม.ค. 2564) 346,328 คน (เพิ่มขึ้น 5,550 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,274 คน จังหวัดคานากาวะ 716 คน จังหวัดโอซากา 506 คน จังหวัดไซตามะ 411 คน จังหวัดชิบะ 397 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,779 คน (เพิ่มขึ้น 92 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,014 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 264,987 คน (เพิ่มขึ้น 7,268 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 20 ม.ค. 64 กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นประกาศว่า ได้ทำสัญญาซื้อวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 จาก Pfizer รวมจำนวน 144 ล้านโดส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัญญาฉบับเดิมอีก 24 ล้านโดส จึงเท่ากับว่า ขณะนี้ทางการญี่ปุ่นได้สำรองวัคซีนจาก 3 บริษัท ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca รวมทั้งสิ้น 540 ล้านโดส
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลการปฏิรูปการบริหารราชการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจการแจกจ่ายวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ของญี่ปุ่น ปฏิเสธรายงานข่าวของ NHK ที่ว่า รัฐบาลจะแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชนในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป นอกจากนี้ นาย KATO Katsunobu เลขาธิการ ครม. ญี่ปุ่น กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวว่า รัฐบาลจะตัดสินใจช่วงเวลาในการแจกจ่ายวัคซีนแก่ประชาชนอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลได้รับรองวัคซีนแล้ว