สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

22/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 21 ม.ค. 64) 351,977 คน (เพิ่มขึ้น 5,653 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,471 คน จังหวัดคานากาวะ 731 คน จังหวัดโอซากา 501 คน จังหวัดชิบะ 480 คน จังหวัดไซตามะ 436 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 4,873 คน (เพิ่มขึ้น 94 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,014 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 273,187 คน (เพิ่มขึ้น 8,200 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- เมื่อ 21 ม.ค. 64 นรม.ซูกะ กล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่า ทางการญี่ปุ่นจะจัดหาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 310 ล้านโดส และจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อน นอกจากนี้ รัฐบาลจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องให้สาธารณชนรับทราบ รวมไปถึงผลข้างเคียงของการใช้ยา ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
- เมื่อ 21 ม.ค. 64 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้ย้ำอีกครั้ง ขอให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน โดยระบุว่า แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยประจำสัปดาห์จะลดลงแล้ว แต่ยังอยู่ในระดับสูง และสถานการณ์การติดเชื้อยังอยู่ในระดับอันตราย การอยู่บ้านเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้