สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

25/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 24 ม.ค. 64) 365,723 คน (เพิ่มขึ้น 3,990 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 986 คน (ซึ่งต่ำกว่า 1,000 คนเป็นครั้งแรกในช่วง 12 วัน) จังหวัดคานากาวะ 554 คน จังหวัดโอซากา 421 คน จังหวัดชิบะ 328 คน จังหวัดไซตามะ 285 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,120 คน (เพิ่มขึ้น 56 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,007 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 290,542 คน (เพิ่มขึ้น 5,020 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

- ไม่มีมาตรการสำคัญ