สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

26/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 25 ม.ค. 64) 368,485 คน (เพิ่มขึ้น 2,764 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 618 คน จังหวัดคานากาวะ 351 คน จังหวัดชิบะ 291 คน จังหวัดโอซากา 273 คน จังหวัดไซตามะ 251 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,194 คน (เพิ่มขึ้น 74 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,017 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 295,426 คน (เพิ่มขึ้น 4,884 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ได้สั่งการให้ท้องถิ่นฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 9 สัปดาห์ หลังจากที่จะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในช่วงปลายเดือน มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม โดยแต่ละเข็มฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์