สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

27/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 26 ม.ค. 64) 372,333 คน (เพิ่มขึ้น 3,853 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,026 คน (ซึ่งกลับมาสูงเกิน 1,000 คนอีกครั้ง) จังหวัดคานากาวะ 394 คน จังหวัดโอซากา 343 คน จังหวัดชิบะ 340 คน จังหวัดไซตามะ 253 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,298 คน (เพิ่มขึ้น 104 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 996 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 301,540 คน (เพิ่มขึ้น 6,114 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- รัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากเดิมถึงวันที่ 7 ก.พ. 64 เป็นจนถึงสิ้นเดือน ก.พ. 64 เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อในหลายจังหวัดยังอยู่ในระดับสูง โดยเตรียมหารือกับผู้เชี่ยวชาญในสัปดาห์หน้าเพื่อประเมินสถานการณ์การติดเชื้อและศักยภาพของระบบการให้บริการด้านแพทย์ใน 11 จังหวัดที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ กรุงโตเกียว คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ โทชิกิ ไอจิ กิฟุ โอซากา เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ ก่อนพิจารณาตัดสินใจขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เมื่อ 26 ม.ค. 64 สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 19 ล้านล้านเยน เพื่อจัดการสถานการณ์โควิด โดยจะให้ความสำคัญกับมาตรการการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ต้องลดเวลาให้บริการ คุ้มครองการจ้างงาน ช่วยเหลือสถาบันการแพทย์ในการสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยเชื้อโควิด-19 รวมถึงการกระตุ้นฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านโครงการ Go To Travel จนถึงปลายเดือน มิ.ย. 64 ทั้งนี้ นรม.ซูกะ ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลไม่มีแผนที่จะให้เงินสนับสนุน 1 แสนเยนแก่ประชาชนทุกคนเช่นเดียวกับปีที่แล้วอีก ทั้งนี้ ร่างงบประมาณดังกล่าวจะเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่ 28 ม.ค. 64 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
- นรม.ซูกะ ยังยืนยันท่าทีในการเดินหน้าจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกตามกำหนดเดิมในปี 2564โดยเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการสร้างความมั่นใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
- นรม.ซูกะ กล่าวเสียใจและแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เสียชีวิตที่บ้านพักหลายราย ในระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากที่ถูก ส.ส.ฝ่ายค้าน ซักถามในที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร