สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564

28/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 27 ม.ค. 64) 376,300 คน (เพิ่มขึ้น 3,970 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 973 คน จังหวัดคานากาวะ 386 คน จังหวัดโอซากา 357 คน จังหวัดชิบะ 258คน จังหวัดไซตามะ 247 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,388 คน (เพิ่มขึ้น 90 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,043 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 308,164 คน (เพิ่มขึ้น 6,624 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- นาย NAKAWAGA Toshio ประธานสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่น เห็นว่า การประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตามกำหนดเดิมในวันที่ 7 ก.พ. 64 อาจไม่สมเหตุสมผลนัก แม้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันจะช่วยลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง แต่รัฐบาลยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ และควรยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเมื่อระดับความรุนแรงของสถานการณ์การติดเชื้อและระบบการให้บริการทางการแพทย์ลดลงเป็นระดับที่ 2 แล้วเท่านั้น
- แหล่งข่าวระบุว่า บริษัท Astra Zeneca ของสหราชอาณาจักร เตรียมผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่น จำนวน 90 ล้านโดส