สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

29/01/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 28 ม.ค. 64) 380,427 คน (เพิ่มขึ้น 4,133 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,064 คน จังหวัดคานากาวะ 433 คน จังหวัดโอซากา 397 คน จังหวัดชิบะ 314 คน จังหวัดไซตามะ 292 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,501 คน (เพิ่มขึ้น 113 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,032 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 314,434 คน (เพิ่มขึ้น 6,270 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
• เมื่อ 28 ม.ค. 64 ผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ของกรุงโตเกียว ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังอยู่ในระดับรุนแรงอย่างยิ่ง แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจะลดลงเหลือ 1,015 คน เมื่อเทียบกับ 2 สัปดาห์ก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับช่วงวันที่ 6 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นช่วง 2 วันก่อนที่กรุงโตเกียวจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และสูงกว่าการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ประมาณ 3 เท่า ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนอย่าการ์ดตก และต้องป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างรัดกุมที่สุด
• เมื่อ 28 ม.ค. 64 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภาลงมติรับร่างขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรอบที่ 3 จำนวน 19 ล้านล้านเยน ซึ่งรวมถึงงบประมาณสำหรับการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมวุฒิสภาเต็มคณะต่อไป
• เมื่อ 28 ม.ค. 64 เลขาธิการพรรค Liberal Democratic Party ของรัฐบาล และพรรค Constitutional Democratic Party ฝ่ายค้าน เห็นพ้องต่อร่างแก้ไขกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล เพื่อให้สามารถลงโทษประชาชนและธุรกิจที่ไม่ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ผู้ป่วยที่ปฏิเสธการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน รพ. ผู้ที่ปฏิเสธให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือให้ข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ สภา Diet จะอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวในวันนี้ (29 ม.ค. 64) และคาดว่าจะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวได้ในช่วงสัปดาห์หน้า