[สืบสาน(อภิรักษ์) รักษา(อนุรักษ์) ต่อยอด(อภิวัฒน์)]

10/02/2021

[สืบสาน(อภิรักษ์) รักษา(อนุรักษ์) ต่อยอด(อภิวัฒน์)]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ “สืบสาน(อภิรักษ์) รักษา(อนุรักษ์) ต่อยอด(อภิวัฒน์)” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเผยแพร่ต่อไป

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด