สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ฺ 2564

01/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 31 ม.ค. 64) 389,975 คน (เพิ่มขึ้น 2,673 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 633 คน (ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นต้นมา) จังหวัดคานากาวะ 390 คน จังหวัดไซตามะ 243 คน จังหวัดโอซากา 214 คน จังหวัดชิบะ 212 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,753 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 973 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 330,465 คน (เพิ่มขึ้น 4,873 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- แหล่งข่าวระบุว่า นรม.ซูกะ อาจขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 11 จังหวัดในขณะนี้ ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 7 ก.พ. 64 ออกไปอีกสูงสุดเป็นเวลา 1 เดือน โดยคาดว่า ทางการญี่ปุ่นจะตัดสินใจหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องขยายสถานการณ์ฉุกเฉินใน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ โอซากา เกียวโต เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ