สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ฺ 2564

02/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 1 ก.พ. 64) 391,763 คน (เพิ่มขึ้น 1,792 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 393 คน
คานากาวะ 221 คน ชิบะ 192 คน โอซากา 178 คน ไซตามะ 159 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,833 คน (เพิ่มขึ้น 80 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 975 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 334,125 คน (เพิ่มขึ้น 3,660 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- นรม.ซูกะ เตรียมขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมถึง 7 ก.พ. 64 เป็นจนถึง 7 มี.ค. 64 ภายหลังจากการหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ (2 ก.พ. 64) โดย นรม.ซูกะ กล่าวว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่ผ่านมา สามารถส่งผลให้แนวโน้มกรณีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง อย่างไรก็ดี จำเป็นที่จะต้องระวังสถานการณ์การติดเชื้อต่อไปอีกระยะ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ในระดับสูง และระบบการให้บริการด้านการแพทย์ในหลายพื้นที่ยังคงตึงเครียด
- คาดว่าพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะลดจากเดิม 11 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ ไอจิ กิฟุ โอซากา เกียวโต เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ โดยยกเว้นโทจิกิเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ เกณฑ์การยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือ สถานการณ์การติดเชื้อและการให้บริการด้านการแพทย์จะต้องมีระดับความรุนแรงลดลงเหลือระดับที่ 3
- นาย NISHIMURA รมว.ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กล่าวว่า
ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ รัฐบาลจะพยายามใช้มาตรการลดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในส่วนของภาคธุรกิจให้น้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ อาจยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ก่อนกำหนด ทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งพัฒนาปรับตัวดีขึ้น