สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ฺ 2564

03/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 2 ก.พ. 64) 394,087 คน (เพิ่มขึ้น 2,324 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 556 คน (นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 1,000 คน) ไซตามะ 247 คน ชิบะ 222 คน โอซากา 211 คน คานากาวะ 187 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 5,952 คน (เพิ่มขึ้น 119 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 973 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 339,377 คน (เพิ่มขึ้น 5,252 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 2 ก.พ. 64 นรม.ซูกะ ได้ประกาศขยายช่วงเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน จากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 7 ก.พ. 64 เป็นจนถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 โดยพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินลดจากเดิม 11 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ ไอจิ กิฟุ โอซากา เกียวโต เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ โดยไม่รวมโทจิกิ
- นรม.ซูกะ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศจะลดลงแล้ว แต่ต้องการให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องต่อไป รวมไปถึงลดจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวใน รพ. และจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก
- มาตรการในช่วงขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงเป็นมาตรการเดิม เช่น หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนหลัง 20.00 น. ขอความร่วมมือให้ร้านอาหารปิดให้บริการในเวลา 20.00 น. ขอให้พนักงานทำงานจากบ้าน หรือเหลื่อมเวลาการทำงาน เพื่อลดจำนวนพนักงานที่เดินทางไปทำงานที่สำนักงานให้มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ได้ แต่จำนวนผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 5 พันคน หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของความสามารถจุคนของสถานที่จัดงาน
- อย่างไรก็ดี หากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและสถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์เปลี่ยนไปในระดับที่ดีขึ้น ทางการญี่ปุ่นอาจยกเลิกมาตรการบางส่วนหรือยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนวันที่ 7 มี.ค. 64