สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ฺ 2564

05/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 4 ก.พ. 64) 399,289 คน (เพิ่มขึ้น 2,576 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 734 คน จังหวัดไซตามะ 241 คน จังหวัดคานากาวะ 224 คน จังหวัดโอซากา 207 คน จังหวัดชิบะ 202 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 6,176 คน (เพิ่มขึ้น 104 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 892 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 349,332 คน (เพิ่มขึ้น 5,195 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญของกรุงโตเกียวประจำสัปดาห์ เมื่อ 4 ก.พ. 64 โดยสรุปดังนี้
1) แม้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ติดเชื้อสัปดาห์นี้จะลดลงเหลือวันละ 684 คน จาก 1,015 คนในสัปดาห์ที่แล้ว (ลดลง 331 คน) และ 1,699 คนในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนหน้า แต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้สูงอายุยังมีจำนวนสูง จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการป้องกันต่อไป เพื่อลดจำนวนผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ
2) จำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวใน รพ. ยังคงอยู่ในระดับสูง และไม่มีสัญญาณที่จะลดลง สถานการณ์จะยังอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก รพ. รับผู้ป่วยอาการเบาเข้ารักษามากขึ้น
3) จำนวนผู้ติดเชื้อโดยไม่ทราบสาเหตุยังมีถึงร้อยละ 50 แม้จะน้อยลงกว่าสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ สาเหตุของการติดเชื้อที่ทราบช่องทาง เป็นการติดเชื้อจากบุคคลภายในครอบครัวสูงที่สุด ถึงร้อยละ 49.2
4) โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ แต่นำเชื้อไปติดผู้สูงอายุภายในบ้านได้ จึงจำเป็นต้องป้องกันการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
- นาง KOIKE ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว วางแผนที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้น้อยลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 70 จึงขอให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยลง ทำงานจากบ้าน และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้นจะดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป
- กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น แถลงว่า ตั้งเป้าที่จะอนุมัติวัคซีนของ บ. Pfizer ให้ได้ภายใน 15 ก.พ. 64