สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ฺ 2564

08/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564) 405,562 คน เพิ่มขึ้น 1,631 คน นับเป็นวันแรกในรอบ 6 วัน ที่จำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 2,000 คน
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 429 คน (ลดลงจากวันก่อนหน้า 111 ราย) จังหวัดไซตามะ 187 คน จังหวัดคานากาวะ 164 คน จังหวัดชิบะ 121 คน จังหวัดโอซากา 117 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 6,428 คน (เพิ่มขึ้น 52 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 795 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 362,231 คน (เพิ่มขึ้น 3,359 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

- ไม่มีมาตรการสำคัญ