สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

09/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 8 ก.พ. 64) 406,776 คน (เพิ่มขึ้น 1,217 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 276 คน (ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ 24 พ.ย. 63) (2) จังหวัดชิบะ 155 คน (3) จังหวัดไซตามะ 121 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 121 คน (5) จังหวัดโอซากา 119 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 6,511 คน (เพิ่มขึ้น 83 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 773 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 365,238 คน (เพิ่มขึ้น 3,007 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 8 ก.พ. 64 นรม.ซูกะ กล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกอาวุโสของพรรค LDP ว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน 7 มี.ค. 64
- ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณายกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดไอจิ กิฟุ และฟูกูโอกะ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จะตัดสินใจอีกครั้งในระหว่างการประชุมคณะทำงานในวันที่ 12 ก.พ. นี้ อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวระบุว่า ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเพียงพอ
- วัคซีนของ Pfizer ล๊อตแรกจากเบลเยียมจะส่งถึงญี่ปุ่นในวันที่ 14 ก.พ. 64 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะอนุมัติการรับรองวัคซีนทันทีในวันรุ่งขึ้น (15 ก.พ.) มีรายละเอียด ดังนี้
o กลุ่มที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จำนวนประมาณ 1 หมื่นคน โดยมีกำหนดฉีดภายในเดือน ก.พ. 64 ก่อนที่จะขยายไปยังเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกลุ่มอื่น ๆ ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง
o รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะจัดเก็บข้อมูลสุขภาพรายสัปดาห์ของกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (เว้นระยะระหว่างการฉีดเข็มแรกและเข็มที่สองรวม 21 วัน) รวมเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
o รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมให้ความรู้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการขนส่ง การจัดเก็บและการจัดการวัคซีน เนื่องจากต้องจัดเก็บวัคซีนด้วยวิธีเฉพาะในอุณหภูมิต่ำถึง – 75 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับการจัดจ้างให้ขนส่งวัคซีนภายในญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท Yamato Holdings, Seino Holdings และ International GmbH