สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

10/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 9 ก.พ. 64) 408,346 คน (เพิ่มขึ้น 1,570 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 412 คน จังหวัดไซตามะ 173 คน จังหวัดโอซากา 155 คน จังหวัดคานากาวะ 142 คน จังหวัดชิบะ 98 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 6,605 คน (เพิ่มขึ้น 94 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 759 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 368,813 คน (เพิ่มขึ้น 3,575 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นจะทบทวนพื้นที่จังหวัดที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งก่อนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับแก้ไขที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 ก.พ. 64 ซึ่งในชั้นนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดไอจิ กิฟุ และฟูกูโอกะ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเข้าเกณฑ์ที่น่าจะสามารถประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินได้ อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญประเมินสถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์ของทั้งสามจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ รัฐบาลไม่มีแผนที่จะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ รวมถึงจังหวัดในเขตคันไซ
- รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งทราบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุยาวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer เปลี่ยนขนาดจากที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งจะส่งผลให้แผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลล่าช้าลงไปอีก