สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

12/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 ก.พ. 64) 411,921 คน (เพิ่มขึ้น 1,693 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 434 คน (ซึ่งต่ำกว่า 500 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ) จังหวัดคานากาวะ 178 คน จังหวัดไซตามะ 172 คน จังหวัดโอซากา 141 คน จังหวัดชิบะ 127 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 6,804 คน (เพิ่มขึ้น 78 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 713 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 375,454 คน (เพิ่มขึ้น 2,919 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะเลื่อนการอนุมัติวัคซีนของ Pfizer ให้เร็วขึ้น ทันทีที่ได้รับวัคซีนในวันที่ 14 ก.พ. 64 ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศ 20,000 คนในวันที่ 17 ก.พ. 64