สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

17/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 16 ก.พ. 64) 419,053 คน (เพิ่มขึ้น 1,308 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 350 คน จังหวัดชิบะ 145 คน จังหวัดคานากาวะ 133 คน จังหวัดไซตามะ 114 คน จังหวัดโอซากา 98 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,144 คน (เพิ่มขึ้น 101 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 644 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 387,740 คน (เพิ่มขึ้น 2,643 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ตั้งแต่วันนี้ (17 ก.พ. 64) รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมประมาณ 4 หมื่นคนในโรงพยาบาล 100 กว่าแห่งทั่วญี่ปุ่น และเตรียมติดตามศึกษาอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เช่น การมีไข้ขึ้นสูง