สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

18/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 17 ก.พ. 64) 420,499 คน (เพิ่มขึ้น 1,447 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 378 คน จังหวัดโอซากา 133 คน จังหวัดชิบะ 130 คน จังหวัดไซตามะ 130 คน จังหวัดคานากาวะ 115 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,223 คน (เพิ่มขึ้น 79 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 607 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 391,208 คน (เพิ่มขึ้น 3,468 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
o เมื่อ 17 ก.พ. 64 นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แจ้งต่อผู้สื่อข่าว NHK ว่า ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก จากเดิม 1 หมื่นคน เป็น 4 หมื่นคน ตั้งแต่ 17 ก.พ. 64 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เดิมที่กำหนดว่า จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุได้ในช่วงปลายเดือน มี.ค. 64 นั้น จะต้องเลื่อนออกไปเป็น 1 เม.ย. 64 เป็นอย่างเร็วที่สุด