สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

24/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 23 ก.พ. 64) 427,457 คน (เพิ่มขึ้น 1,083 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 275 คน จังหวัดไซตามะ 105 คน จังหวัดโอซากา 100 คน จังหวัดคานากาวะ 97 คน จังหวัดชิบะ 90 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,603 คน (เพิ่มขึ้น 54 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 491 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 401,809 คน (เพิ่มขึ้น 1,559 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ก.พ. 2564 มีทั้งหมด 11,934 คน โดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับผลข้างเคียงเพิ่มเติม 
- เมื่อ 23 ก.พ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา เฮียวโกะ และเกียวโต ได้ประชุมทางไกลกับนาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อหารือให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 3 จังหวัดในวันที่ 28 ก.พ. 2564 และขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลกลางสำหรับจัดสรรให้ผู้ประกอบการที่ร่วมมือปรับลดเวลาเปิดทำการหลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วรายละ 40,000 เยน/วัน โดยคาดว่าจะขอให้เปิดทำการได้ถึงเวลา 21.00 น. นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรี NISHIMURA เพื่อให้พิจารณายกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 28 ก.พ. เช่นกัน