สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

25/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 24 ก.พ. 64) 428,376 คน (เพิ่มขึ้น 921 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 213 คน จังหวัดชิบะ 127 คน จังหวัดคานากาวะ 93 คน จังหวัดโอซากา 62 คน จังหวัดไซตามะ 59 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,672 คน (เพิ่มขึ้น 69 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 487 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 403,381 คน (เพิ่มขึ้น 1,572 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/  

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- นายกรัฐมนตรีซูกะ ได้กล่าวในการประชุมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาลเมื่อ 24 ก.พ. 2564 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจการคลังหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเน้นย้ำให้บริษัทที่ผลประกอบการดีขึ้นปรับเพิ่มค่าแรงเพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แถลงข่าวเมื่อ 24 ก.พ. 2564 เกี่ยวกับการจัดการวัคซีนว่า จะจัดส่งวัคซีนล๊อตแรกให้แต่ละจังหวัดในวันที่ 5 เม.ย. 2564 ซึ่งคำนวนสำหรับการฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ 50,000 คน คนละ 2 ครั้ง เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป และจะจัดส่งวัคซีนล๊อตที่ 2 ในวันที่ 12 เม.ย. 2564 เพื่อฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ 250,000 คน และจัดส่งวัคซีนล็อตที่ 3 ในวันที่ 19 เม.ย. 2564 ในปริมาณเดียวกันกับล๊อตที่ 2 จากนั้นตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2564 รัฐบาลจะทยอยจัดส่งวัคซีนให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นประเมินจำนวนผู้สูงอายุที่จะได้รับวัคซีนประมาณ 36 ล้านคน