สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

26/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 25 ก.พ. 64) 429,453 คน (เพิ่มขึ้น 1,076 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 340 คน จังหวัดคานากาวะ 119 คน จังหวัดไซตามะ 111 คน จังหวัดชิบะ 107 คน จังหวัดโอซากา 82 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,746 คน (เพิ่มขึ้น 74 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 472 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 405,257 คน (เพิ่มขึ้น 1,876คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- นายกรัฐมนตรีซูกะ ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและองค์กรไม่หวังผลกำไร เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายและปัญหาความยากจน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้มีผู้ที่ถูกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสังคมเป็นปัญหารุนแรงขึ้น 
-นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณายกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 3 จังหวัดของเขตคันไซ (โอซากา เฮียวโกะ และเกียวโต) จังหวัดไอจิ และจังหวัดกิฟุ ในสิ้นเดือน ก.พ. นี้ ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดฟูกูโอกะยังจะต้องพิจารณาสถานการณ์ของจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ประธานสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนกำหนดเนื่องจากอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยแล้ว และเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดระลอกที่ 4