สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

01/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 28 ก.พ. 64) 432,720 คน (เพิ่มขึ้น 999 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 329 คน จังหวัดชิบะ 132 คน จังหวัดคานากาวะ 131 คน จังหวัดไซตามะ 97 คน จังหวัดโอซากา 54 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,897 คน (เพิ่มขึ้น 30 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 434 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 409,319 คน (เพิ่มขึ้น 1,297 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- มาตรการป้องกันการระบาดหลังยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 6 จังหวัดต่อผู้ประกอบการร้านอาหารยังดำเนินไปอย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดโอซากาขอความร่วมมือให้ร้านเปิดทำการถึง 21.00 น. เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จังหวัดเกียวโตและจังหวัดเฮียวโกะขอความร่วมมือ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะพิจารณาและกำหนดมาตรการขอความร่วมมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป 
- วัคซีนล๊อตที่ 3 จะขนส่งถึงท่าอากาศยานนาริตะในวันที่ 1 มี.ค. 64 มีปริมาณโดสสำหรับ 260,000 คน โดยเมื่อรวมกับวัคซีนที่ได้ลำเลียงมาแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็นปริมาณทั้งสิ้นสำหรับ 680,000 คน 
- เขตเซตากายะ กรุงโตเกียวเริ่มใช้ข้อกำหนดพิเศษให้คู่ชีวิตสามารถรับเงินช่วยเหลือกรณีคู่ชีวิตของตนเสียชีวิตจากเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2564 ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ โดยถือเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเขตแรกที่ยอมรับสถานะคู่ชีวิตเท่าเทียมกับคู่สมรสตั้งแต่ปี 2558 ในขณะที่มาตรการด้านประกันสังคมและภาษีของรัฐบาลกลางยังไม่ยอมรับสถานะดังกล่าว