สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

02/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 1 มี.ค. 64) 433,417 คน (เพิ่มขึ้น 698 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชิบะ 127 คน กรุงโตเกียว 121 คน จังหวัดไซตามะ 61 คน จังหวัดโอซากา 56 คน จังหวัดอิบารากิ 53 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,948 คน (เพิ่มขึ้น 51 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 436 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 410,604 คน (เพิ่มขึ้น 1,285 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/  
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- นาย MORITA Kensaku ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ แถลงหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. สูงสุดในประเทศ โดยสูงกว่ากรุงโตเกียวว่า หากสถานการณ์การระบาดในจังหวัดชิบะยังดำเนินต่อไปคงยากที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นต้องพิจารณาขยายการประกาศใช้ต่อไป 
- ผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นพบว่า จำนวนผู้ตกงานจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564 มีจำนวนมากกว่า 90,000 หมื่นคน และมีธุรกิจล้มละลายรวมทั้งสิ้น 1,108 ราย