สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

03/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 2 มี.ค. 64) 434,305 คน (เพิ่มขึ้น 888 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 232 คน จังหวัดไซตามะ 102 คน จังหวัดชิบะ 87 คน จังหวัดคานากาวะ 84 คน จังหวัดโอซากา 81 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,008 คน (เพิ่มขึ้น 60 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 413 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 412,115 คน (เพิ่มขึ้น 1,510 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุที่ตู้แช่แข็งขัดข้องซึ่งทำให้วัคซีนจำนวน 1,032 โดสไม่สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ดี เมื่อ 25 ก.พ. 2564 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้ปรับแก้ข้อกำหนดในการเก็บรักษาวัคซีนของบริษัท Pfizer ให้สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -15 ถึง -25 องศาเซลเซียสได้ 
- นาย HIRAI Takuya รัฐมนตรีดูแลด้านการปฏิรูปดิจิทัลเปิดเผยว่า ได้จัดสรรงบประมาณ 4.8 พันล้านเยน เพื่อจัดซื้อแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จำนวน 41,000 เครื่องสำหรับอ่านและเก็บข้อมูลบัตรเข้ารับฉีดวัคซีน ณ สถานที่จัดการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ