สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

04/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 3 มี.ค. 64) 435,547 คน (เพิ่มขึ้น 1,244 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 316 คน จังหวัดชิบะ 164 คน จังหวัดคานากาวะ 139 คน จังหวัดไซตามะ และจังหวัดโอซากา 98 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,076 คน (เพิ่มขึ้น 63 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 407 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 413,334 คน (เพิ่มขึ้น 1,215 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- นายกรัฐมนตรีซูกะ เปิดเผยเมื่อ 3 มี.ค. 2564 ว่าจะพิจารณาการขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ 3 จังหวัด (ไซตามะ ชิบะ คานากาวะ) ออกไปอีก 2 สัปดาห์ แต่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนตัดสินใจ โดยให้ความสำคัญกับความแออัดของจำนวนการใช้เตียงผู้ป่วยซึ่งควรต่ำกว่าร้อยละ 50 
- สำหรับประเด็นการพิจารณาไม่รับผู้เข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกจากต่างประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ จะเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกสากล (IOC) และคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียว แต่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 
- เมื่อ 2 มี.ค. 2564 วัคซีน 6,825 โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้ขนส่งถึง จ. โอกินาวะ ซึ่งเป็นการลำเลียงทางอากาศครั้งแรกในญี่ปุ่น