สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

05/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 4 มี.ค. 64) 436,717 คน (เพิ่มขึ้น 1,170 คน) 
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 279 คน จังหวัดคานากาวะ 138 คน จังหวัดไซตามะ 123 คน จังหวัดชิบะ 107 คน จังหวัดโอซากา 81 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,143 คน (เพิ่มขึ้น 67 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 398 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 414,774 คน (เพิ่มขึ้น 1,440 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ 
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่ให้สิทธิในการฉีดวัคซีนก่อนให้แก่พนักงานบริบาลที่ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านด้วย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นรายงานสถิติการรับคำปรึกษาเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ของปี 2563 มีจำนวน 82,000 ราย ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาอยู่ในที่พักอาศัยมากกว่าปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
- บุคลากรทางการแพทย์เพศหญิงวัย 60 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ด้วยอาการเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองหลังจากได้รับวัคซีน เมื่อ 26 ก.พ. 2564 ทั้งนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการได้รับวัคซีนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต