สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564

08/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 7 มี.ค. 64) 439,981 คน (เพิ่มขึ้น 1,065 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 237 คน จังหวัดไซตามะ 123 คน จังหวัดคานากาวะ 119 คน จังหวัดชิบะ 113 คน จังหวัดฮอกไกโด 84 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,263 คน (เพิ่มขึ้น 25 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 373 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 418,261 คน (เพิ่มขึ้น 965 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 5 มี.ค. 2564 นายกรัฐมนตรีซูกะ ได้ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ
3 จังหวัดปริมณฑล (ไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ) ออกไปอีก 2 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 21 มี.ค. 2564
- รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศโดยจะตรวจสอบการติดตั้งแอพพลิเคชันสำหรับติดตามตัว (แสดงพิกัดและสื่อสารผ่าน video call) และที่อยู่สำหรับติดต่อ หากไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) จะขอให้เช่า ให้ระบุวิธีการเดินทางที่ไม่ใช่การขนส่งสาธารณะในใบปฏิญาณตน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพิกัดที่อยู่และติดต่อผ่าน video call วันละครั้งในระหว่างการกักตัว หากไม่สามารถติดต่อได้เกิน 3 วัน เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปตรวจสอบ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 5 มี.ค. 2564
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เปิดเผยว่า วัคซีนของบริษัท Pfizer ล๊อตที่ 4 จะเดินทางถึงญี่ปุ่นในวันที่ 8 มี.ค. 2564 จำนวน 165,750 โดส
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่า พบผู้ได้รับวัคซีนมีอาการแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพศหญิงช่วงวัย 30 ปีมีอาการหายใจหอบ เปลือกตาบวม และอาการคันทั่วร่างกาย แต่อาการดีขึ้นเมื่อได้รับยารักษา ทั้งนี้ สตรีรายดังกล่าวมีอาการหอบหืดแต่เดิมอยู่แล้ว