สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564

10/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 9 มี.ค. 2564) 441,706 คน (เพิ่มขึ้น 1,128 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 290 คน จังหวัดไซตามะ 106 คน จังหวัดโอซากา 103 คน จังหวัดคานากาวะ 100 คน จังหวัดชิบะ 82 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,366 คน (เพิ่มขึ้น 58 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 381 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 420,260 คน (เพิ่มขึ้น 1,028 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 9 มี.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ด้านการบิน ฉบับแก้ไข ซึ่งจะกำหนดให้สายการบินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มีหน้าที่รายงานแผนงานและการดำเนินงานเพื่อคงเครือข่ายเส้นทางบิน ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสายการบินมูลค่า 1.2 แสนล้านเยนในร่างงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณหน้า
- รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแต่งตั้งนาย KIHARA Minoru ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีดูแลด้านการควบคุมชายแดน (Border Enforcement) เพื่อประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดจากการเดินทางระหว่างประเทศเข้าญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงการพิจารณามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกด้วย
- นาย MOTEGI Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติจัดสรรเงินทุนมูลค่า 4.5 พันล้านเยน เพื่อสนับสนุนการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีน (Cold Chain) ให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 25 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศไทยด้วย
- บุคลากรทางการแพทย์เพศหญิงวัย 20 – 50 ปี จำนวน 5 คนมีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง (anaphylaxis) โดยมีผื่นลมพิษ เจ็บคอ ชามือ หลังรับวัคซีน 30 นาที เมื่อ 8 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ 4 คนมีอาการหอบหืด การแพ้ยา หรือแพ้อาหารอยู่แล้ว