สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

11/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 10 มี.ค. 64) 443,018 คน (เพิ่มขึ้น 1,316 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 340 คน จังหวัดไซตามะ 135 คน จังหวัดคานากาวะ 124 คน จังหวัดชิบะ 106 คน จังหวัดโอซากา 84 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,419 คน (เพิ่มขึ้น 54 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 364 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 421,421 คน (เพิ่มขึ้น 1,155 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นขอให้สายการบินระหว่างประเทศจำกัดจำนวนผู้โดยสารเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันชายแดน (Border Enforcement) โดยให้เที่ยวบินที่จะให้บริการถึงวันที่ 19 มี.ค. 2564 มีจำนวนผู้โดยสาร 100 คนต่อเที่ยวบิน และขอให้สายการบิน ANA และ JAL จำกัดจำนวนผู้โดยสารต่อสัปดาห์ให้ต่ำกว่า 3,400 คน
- นาย OMI Shigeru ประธานที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรการป้องกันการระบาดโรคสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการยกระดับแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ เพราะอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดต่อไปได้
- พบบุคลากรทางการแพทย์เพศหญิงวัย 20 – 50 ปีที่ได้รับวัคซีนเมื่อ 8 มี.ค. 2564 มีอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) อีก 9 คน รวมผู้มีอาการแพ้ทั้งสิ้น 17 คน โดยเป็นสตรีทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนผู้มีอาการแพ้ 1 ต่อ 6300 คน