สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

09/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 8 มี.ค. 64) 440,580 คน (เพิ่มขึ้น 600 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 116 คน จังหวัดชิบะ 73 คน จังหวัดไซตามะ 65 คน จังหวัดฮอกไกโด 63 คน จังหวัดคานากาวะ 59 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,308 คน (เพิ่มขึ้น 45 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 380 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 419,229 คน (เพิ่มขึ้น 968 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นรายงานว่า มีชาวญี่ปุ่นขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ COVID-19 ในประเด็นการถูกเหยียดและแบ่งแยกอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 1 ปี จนถึงเดือน ก.พ. 64 นั้น มีถึง 2,380 กรณี ตัวอย่างของการถูกเหยียด เช่น การถูกปฏิเสธการใช้หรือเข้าสถานที่บางแห่ง หรือถูกผู้ร่วมงานรังเกียจว่าเป็นตัวนำเชื้อโรคมาติด กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
- สมาคมเบสบอลอาชีพญี่ปุ่นและสมาคมฟุตบอลอาชีพญี่ปุ่น (J League) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนการแข่งขัน โดยจะตรวจหาเชื้อเพิ่มอีกครั้งก่อนเริ่มการแข่งขัน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ต้องยกเลิกการแข่งขันระหว่างทีม Gamba Osaka และทีม Nagoya Grampus เมื่อ 3 มี.ค. 64 เนื่องจากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม Gamba Osaka ได้รับผลตรวจว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19