สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

12/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 11 มี.ค. 64) 444,297 คน (เพิ่มขึ้น 1, 280 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 335 คน จังหวัดไซตามะ 126 คน จังหวัดคานากาวะ 125 คน จังหวัดชิบะ 122 คน จังหวัดโอซากา 88 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,461 คน (เพิ่มขึ้น 42 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 354 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 422,542 คน (เพิ่มขึ้น 1,119 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแจ้งว่า รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการป้องกันการระบาดแทนการกักตัว 14 วัน และมาตรการที่จำเป็นต่อการรับนักกีฬาต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นระงับการตรวจลงตราใหม่ให้นักกีฬาต่างชาติ ทำให้นักกีฬาต่างชาติสังกัดทีมกีฬาอาชีพในญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางมาญี่ปุ่นได้
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 แจ้งว่า กำลังพิจารณานำระบบการสืบค้นสถานะการฉีดวัคซีนส่วนบุคคลมาใช้หากมีความจำเป็นในระดับนานาชาติ เนื่องจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ออกใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นไม่มีแผนจะริเริ่มใช้ใบรับรองดังกล่าว
- การฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในกรุงโตเกียวได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2564โดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานว่า ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนแล้ว 148,915 คน (สถานะ ณ วันที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 17.00 น.) และมีผู้ได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 แล้ว 35 คน ทั้งนี้ ผู้มีอาการแพ้ชนิดรุนแรงมีทั้งสิ้น 25 ราย โดยพบผู้ชายที่มีอาการแพ้เป็นครั้งแรก 1 ราย