สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

15/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 14 มี.ค. 64) 447,912 คน (เพิ่มขึ้น 989 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 239 คน จังหวัดคานากาวะ 109 คน จังหวัดชิบะ 106 คน จังหวัดโอซากา 92 คน จังหวัดไซตามะ 77 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,594 คน (เพิ่มขึ้น 21 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 328 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 425,663 คน (เพิ่มขึ้น 974 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นาย AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว เปิดเผยแนวทางว่าจะจำกัดผู้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นให้อยู่ในระดับ 2,000 คน/วัน เพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์เข้าประเทศ
- นาย KAJIYAMA Hiroshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นแจ้งว่า มีผู้ประกอบการร้านอาหารขอรับเงินช่วยเหลือชั่วคราวจากการลดระยะเวลาทำการภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือน ม.ค. 2564 จำนวน 4,444 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดให้สมัครลงทะเบียนระหว่าง 8 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564 และจะเริ่มจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2564 โดยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 600,000 เยน ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ได้รับสูงสุด 300,000 เยน