สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

16/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 15 มี.ค. 64) 448,606 คน (เพิ่มขึ้น 695 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 175 คน จังหวัดชิบะ 76 คน จังหวัดไซตามะ 72 คน จังหวัดโอซากา 67 คน จังหวัดคานากาวะ 55 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,632 คน (เพิ่มขึ้น 38 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 327 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 426,686 คน (เพิ่มขึ้น 1,023 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นายกรัฐมนตรีซูกะแสดงความเห็นว่า ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ และจะตัดสินใจหลังจากรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
-ทบวงการกีฬาญี่ปุ่น (Japan Sports Agency) กำหนดมาตรการสำหรับนักกีฬาญี่ปุ่นที่เดินทางกลับจากการแข่งขันในต่างประเทศให้สามารถฝึกซ้อมได้ระหว่างกักตัว 14 วัน โดยต้องตรวจ PCR 4 ครั้ง
- ญี่ปุ่นเริ่มทดลองใช้แอพพลิเคชัน Commonpass แล้ว ตั้งแต่ 10 มี.ค. 2564 ณ ท่าอากาศยานฮาเนดะ โดยผู้เดินทางเข้าประเทศสามารถนำผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ท่าอากาศยานเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันดังกล่าวเพื่อรับ QR Code ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงผลการตรวจแบบดิจิทัลได้
-วัคซีนล๊อตที่ 5 จำนวนประมาณ 420,000 โดส ได้ขนส่งมาถึงท่าอากาศยานนาริตะเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564