สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

18/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 17 มี.ค. 64) 451,272 คน (เพิ่มขึ้น 1,535 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 409 คน จังหวัดโอซากา 147 คน จังหวัดไซตามะ 132 คน จังหวัดมิยางิ 107 คน จังหวัดคานากาวะ 93 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,732 คน (เพิ่มขึ้น 43 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 335 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 428,783 คน (เพิ่มขึ้น 1,198 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นยกระดับความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ถูกยกเลิกสัญญารับเข้าทำงาน โดยจะจัดตั้งศูนย์รับปรึกษาที่สำนักงานบริการการจ้างงาน (Hello Work) 56 แห่งทั่วประเทศและร้องขอบริษัทให้พยายามงดเว้นการยกเลิกสัญญาการจ้างงาน
- สโมสรเบสบอลอาชีพ Saitama Seibu Lions ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 โดยร่วมมือกับบริษัท Allm ให้ผู้ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันของทีมดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเพื่อบันทึกสุขภาพ 10 วันก่อนวันชมการแข่งขัน และจัดส่งชุดตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่การแข่งขันในวันที่ 14 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดแข่งขันกีฬาที่จะดำเนินมาตรการเช่นนี้ นอกจากนี้ สโมสร Yomiuri Giants ก็ประกาศเริ่มใช้มาตรการเช่นเดียวกัน