สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

17/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 16 มี.ค. 64) 449,739 คน (เพิ่มขึ้น 1,134 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 300 คน จังหวัดไซตามะ 96 คน จังหวัดคานากาวะ 91 คน จังหวัดโอซากา 86 คน จังหวัดชิบะ 76 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,689 คน (เพิ่มขึ้น 57 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 337 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 427,582 คน (เพิ่มขึ้น 892 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในวันที่ 18 มี.ค. 2564 เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ดี แม้จะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลก็ยังจะคงการร้องขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารลดระยะเวลาเปิดทำการ และคงมาตรการจำกัดการเข้าประเทศของคนต่างชาติไปอีกระยะหนึ่ง
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเงินช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานดูแลบุตรให้สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องว่าบริษัทนายจ้างไม่ดำเนินการให้ โดยทางการจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ปกครองที่ยื่นคำร้องโดยตรง หลังจากตรวจสอบกับบริษัทว่าพนักงานหยุดงานเพื่อดูแลบุตรจริง สำหรับผู้ปกครองที่หยุดงานระหว่างเดือน ก.พ. 2563 – มี.ค. 2564 สามารถได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 8,330 เยน/วัน และตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 เป็นต้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 11,000 เยน/วัน
- สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำญี่ปุ่นประกาศว่าจะผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่รับวัคซีนที่ผลิตจากจีน ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่อนุมัติการใช้วัคซีนของจีน อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำญี่ปุ่นได้ชี้แจงว่ายังคงเปิดรับคำร้องการตรวจลงตราของผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ตามปกติและไม่ได้บังคับให้ต้องฉีดวัคซีนของจีน