หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ


หน่วยงาน​ญี่ปุ่น​ที่​ให้คำปรึกษา​ทาง​โทรศัพท์ (ภาษา​ญี่ปุ่น)

Kushiro
Information Center Kushiro
01 5441 0214


Kyoto
Information Center Kyoto
07 5212 0010


Asahikawa
Information Center Asahikawa
01 6651 9527


Shiga
Information Center Shiga
07 7522 2013


Sapporo
Information Center Sapporo
01 1272 1010


Nara
Information Center Nara
07 4222 2035


Hakodate
Information Center Hakodate
01 3841 0232


Osaka
Information Center Osaka
06 6363 0080


Aomori
Information Center Aomori
01 7777 7285


Wakayama
Information Center Wakayama
07 3422 4580


Iwate
Information Center Iwate
01 9651 5095


Kobe
Information Center Kobe
07 8341 2940


Akita
Information Center Akita
01 8862 2103


Himeji
Information Center Himeji
07 9282 8458


Sendai
Information Center Sendai
02 2214 1054


Amagasaki
Information Center Amagasaki
06 6436 6388


Yamagata
Information Center Yamagata
02 3622 2234


Okayama
Information Center Okayama
08 6223 4401


Fukushima
Information Center Fukushima
02 4534 2334


Hiroshima
Information Center Hiroshima
08 2222 4915


Gunma
Information Center Gunma
02 7235 6900


Tottori
Information Center Tottori
08 5722 3912


Tochigi
Information Center Tochigi
02 8643 1234


Shimane
Information Center Shimane
08 5221 3225


Mito
Information Center Mito
02 9221 3501


Yonago
Information Center Yonago
08 5922 2205


Tokyo
Information Center Tokyo
03 3580 0082


Yamaguchi
Information Center Yamaguchi
08 3922 0087


Chiba
Information Center Chiba
04 3221 7330


Kagawa
Information Center Kagawa
08 7822 3693


Yokohama
Information Center Yokohama
04 5212 7330


Tokushima
Information Center Tokushima
08 8652 5768


Saitama
Information Center Saitama
04 8866 9845


Kohi
Information Center Kohi
08 8872 0324


Kawagoe
Information Center Kawagoe
04 9225 4279


Ehime
Information Center Ehime
08 9941 6279


Yamanishi
Information Center Yamanishi
05 5235 7202


Fukuoka
Information Center Fukuoka
090 3733 0001


Niigata
Information Center Niigata
02 5222 3765


Fukuoka
Information Center Fukuoka
09 2733 0333


Nagano
Information Center Nagano
02 6232 3658


Kokura
Information Center Kokura
09 3583 3800


Shizuoka
Information Center Shizuoka
05 4252 0008


Kurume
Information Center Kurume
09 4232 2638


Hamamatsu
Information Center Hamamatsu
05 3455 3009


lizuka
Information Center lizuka
09 4828 7555


Numazu
Information Center Numazu
05 5931 1848


Saga
Information Center Saga
09 5224 3411


Nagoya
Information Center Nagoya
05 2203 1651


Nagasaki
Information Center Nagasaki
09 5824 3903


Gifu
Information Center Gifu
05 8265 0020


Oita
Information Center Oita
09 7536 1458


Mie
Information Center Mie
05 9224 0999


Kumamoto
Information Center Kumamoto
09 6325 0913


Kanasawa
Information Center Kanasawa
07 6221 0242


Miyazaki
Information Center Miyazaki
09 8522 2466


Toyama
Information Center Toyama
07 6421 4811


Kagoshima
Information Center Kagoshima
09 9226 3765


Takaoka
Information Center Takaoka
07 6622 0765


Okinawa
Information Center Okinawa
09 8833 5545


Fukui
Information Center Fukui
07 6623 5255


Hokkaido
Hokkaido Foreign Resident Support Center
01 1200 9595

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ http://www.hiecc.or.jp/soudan/Back to the list