หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ


สมาคม​ทนายความ​ที่​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ชาว​ต่างชาติ

ภูมิภาคฮอกไกโด

Sapporo
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ : 10.00
01 1521 7730


ภูมิภาคคันโด

Saitama
วันทำการ : ศุกร์
เวลาทำการ : 13.00
04 8863 5255


Chiba
วันทำการ : จันทร์, พุธ, ศุกร์
เวลาทำการ : 9.30
04 322 7843


Ibaraki
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ : 13.00
02 9227 1133


Tokyo
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ : 9.00
03 3581 1551


Kanagawa
วันทำการ : พุธ
เวลาทำการ : 13.00
04 5211 7700


ภูมิภาคชูบุ

Nagoya
วันทำการ : อังคาร​ที่ 2 และ 4
เวลาทำการ : 13.00
05 2203 1651


ภูมิภาคคันไซ

Kyoto
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ : 13.30
07 5752 1187


Osaka
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ : 13.00
06 364 1236


Osaka
วันทำการ : จันทร์
เวลาทำการ : 10.00
06 773 6533


ภูมิภาคคิวชูและโอกินาวา

Fukuoka
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ : 10.00
09 2733 2220

Back to the list