หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ


หน่วยงาน​สำคัญ​อื่น

สถาน​เอกอัครราชทูต​ญี่ปุ่น​ประจำ​ประเทศ​ไทย กรุงเทพฯ
66 2207 8510


สถาน​กงสุลใหญ่​ญี่ปุ่น​ประจำ​ประเทศ​ไทย เชียงใหม่
66 5320 3367


แจ้ง​ไฟไหม้​หรือ​เรียก​รถพยาบาล​หรือ​เรียก​หน่วย​กู้ภัย
119


แจ้งเหตุ​ด่วน​เหตุร้าย​ต่อ​ตำรวจ
110


พยากรณ์​อากาศ​ของ​ท้อง​ถิ่นที่​ตน​อาศัย
177


พยากรณ์​อากาศ​กรุง​โตเกียว
03-177


สอบถาม​เวลา
177


วัด​ปากน้ำ​ญี่ปุ่น
04 7873 8090-92


ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​โตเกียว
03 5604 3021

Back to the list