วัดไทยในญี่ปุ่น


วัดพระธรรมกาย

ประวัติวัดพระธรรมกายญี่ปุ่น

มีสาขาในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 10 วัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ วัดพระธรรมกาย 7 วัด และ วัดภาวนา 3 วัด


วัดพระธรรมกาย


1. วัดพระธรรมกายโทชิหงิ

Wat Phra Dhammakaya Tochigi
1068 Ohya-Machi, Utsunomiya-shi, Tochigi-Ken, 321-0345, Japan
+ (81) 2 8652 8701 to 2
+ (81) 2 8652 8703

เจ้าอาวาส:พระสมเพชร วชิรธมฺโม
Email : dimctochigijapan@gmail.com
Website: www.dimcjp.org/tochigi


2. วัดพระธรรมกายคานากาว่า

Wat Phra Dhammakaya Kanagawa
3-39-9 Kokubukita, Ebina-shi, Kanagawa-Ken, 243-0406, Japan
+ (81) 4 6205 6713
+ (81) 4 6205 6714

เจ้าอาวาส:พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต
Email: watkanagawa@gmail.com
Website:www.dimcjp.org/kanagawa


3. วัดพระธรรมกายนางาโน่

Wat Phra Dhammakaya Nagano
733-3 Mihari, Tomi-shi, Nagano-Ken, 389-0501, Japan
+ (81) 2 6864 7516, +(81) 2 6864 7220
+ (81) 2 6862 2505

เจ้าอาวาส: พระพรเทพ ญาณคุโณ
Email: watnagano@hotmail.com
Website: www.dimcjp.org/nagano


4. วัดพระธรรมกายโตเกียว

Wat Phra Dhammakaya Tokyo
3-78-5 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0002, Japan
+ (81) 3 5604 3021
+ (81) 3 5604 3022

เจ้าอาวาส: พระสุขสันต์ สุขสนฺโต
Email: tokyocenter@windowslive.com
Website: www.dimcjp.org/tokyo


5. วัดพระธรรมกายโอซาก้า

Wat Phra Dhammakaya Osaka
4-6-27 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka, 535-0002, Japan
+ (81) 6 6956 1400
+ (81) 6 6956 1401

เจ้าอาวาส: พระพงษ์ศักดิ์ ฐานิโย
Email: dimcosaka@hotmail.com
Website:www.dimcjp.org/osaka


6. วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

Wat Phra Dhammakaya Ibaraki
1055-226, Shimohirooka, Tsukuba-Shi, Ibaraki-Ken, 305-0042 Japan
+ (81) 2 9855 9757

เจ้าอาวาส: พระมหาศุภกิจ ณฏฐิโก
Email: dimcibaraki@gmail.com
Website:www.dimcjp.org/ibaraki


7. วัดพระธรรมกายกุมมะ

Wat Phra Dhammakaya Gumma
3154 Kaminoda, Yoshioka-Machi, Kita Gunma-Gun,Gunma-Ken, 370-3606,Japan
+ (81) 2 7926 3607
+ (81) 2 7926 3608

เจ้าอาวาส: พระจักรกฤษ ธีรมูโล
Email: dhammakaya.gunma@gmail.com
Website:www.dimcjp.org/gunma/


วัดภาวนา

1. วัดภาวนายามานาชิ

Wat Bhavana Yamanashi
ที่อยู่ : 1828-39 Yagoshima, Minami-Alps-shi, Yamanashi-Ken, 400-0205, Japan
โทรศัพท์: + (81)55-287-7892

เจ้าอาวาส: พระวิฑูรย์ ปูชากโร
Email : yamanashidimc@gmail.com
Website: www.dimcjp.org/yamanashi


2. วัดภาวนาไซตะมะ

Wat Bhavana Saitama
82-7 Asahigaoka, Hidaka-shi, Saitama-Ken, 350-1203, Japan
+(81) 4 2985 6044
+(81) 42985 6044

เจ้าอาวาส: พระสนาม ภูริสีโล
Email : dimcjp_saitama@hotmail.com
Website:www.dimcjp.org/saitama


3. วัดภาวนานาโกย่า

Wat Bhavana Nagoya
3802-1 Totsubo, Sennonjim Tomida-Cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-Ken, 454-0971, Japan
+ (81) 52-462-1170
+ (81) 52-462-1171

เจ้าอาวาส: พระต่อพงษ์ ฉนฺทธมฺโม
Email : dimcjp_nagoya@hotmail.com
Website: www.dimcjp.org/nagoya


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dimcjp.org
Back to the list